به سايت

گروه فرادید

خوش آمدید

فيلم هامارتيا در مرحله پيش توليد

فيلم هامارتيا به نويسندگي و کارگرداني محمدرضا صديق و تهيه کنندگي شرکت فراديد پس از 6 سال پژوهش در مرحله پيش توليد قرار گرفت

به گفته همايون صالحي رييس شرکت فراديد اين فيلم که در ژانر علمي - تخيلي قراردارد و حدود هفتاد درصد آن در محيط غير واقعي و با تکنيکهاي روز فيلمسازي دنيا با استفاده از جلوه هاي ويژه تهيه خواهد شد فيلمنامه و مراحل پژوهش براي ساخت اين فيلم حدود 6 سال به طول انجاميده و بنظر ميرسد تا شهريور امسال فيلمبرداري آن به پايان مي رسد .