به سايت

گروه فرادید

خوش آمدید


مستند ايران


مستند ايران مجموعه اي براي معرفي جاذبه هاي ايران

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

اين مستند به همت تصوير برداري گروه فراديد طي چند سالب از تمامي استانهاي کشور عزيزمان فراهم آمده است