به سايت

گروه فرادید

خوش آمدید


در قلمرو دم عنکبوتي


مستند در قلمرو افعي دم عنکبوتي ساخته فتح الله اميري با معرفي گونه جديدي از افعي به دنيا مي پردازد. اين افعي که دمي شبيه عنکبوت دارد،

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

مستند در قلمرو افعي دم عنکبوتي ساخته فتح الله اميري با معرفي گونه جديدي از افعي به دنيا مي پردازد. اين افعي که دمي شبيه عنکبوت دارد، با فريب پرندگان، آنها را شکار مي کند.اين مستند توانست در فستيوال بين المللي ايتاليا و جشنواره ميني گوت فرانسه جايزه دريافت کند