به سايت

گروه فرادید

خوش آمدید


مستند کشتيراني


سري مستندهاي تخصصي کشتيراني و دريانوردي جمهوري اسلامي ايران به کارگرداني محمدرضا صديق و نويسندگي امير اسماعيلي و تهيه کنندگي گروه فراديد و سازمان بنادر و دريانوردي

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

سري مستندهاي تخصصي کشتيراني و دريانوردي جمهوري اسلامي ايران به کارگرداني محمدرضا صديق و نويسندگي امير اسماعيلي و تهيه کنندگي گروه فراديد و سازمان بنادر و دريانوردي در غالب 11 مستند از بنادر موجود در ايران همچون بندر شهيد رجايي و بندر امام و ...
با هدف معرفي مشاغل بندري و معرفي ميزان توانايي ايران در مباحث کارگروه هاي دولتي و خصوصي در بخش بندر ساخته شد که در فستيوال بين المللي بنادر در کشور آلمان به نمايش در آمد.