به سايت

گروه فرادید

خوش آمدید


بچه مهندس 3


سريال بچه مهندس 3 به کارگرداني علي غفاري به مشاوره و تصويربرداري هوايي گروه فراديد

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

«بچه‌مهندس» سريالي است که ماجراي آن به پرورشگاهي به نام «خانه خورشيد» برمي‌گشت که در قصه آن ماجراي سه فاز کودکي، نوجواني و جواني شخصيتي به نام «جوادي» را مطرح مي‌کرد.فصل سوم سريال «بچه مهندس» در حال و هواي دهه ?? نوشته شده است که به ماجراي دانشگاه رفتن و مخترع بودن کارکتر اصلي و نيز پيرامون قصه خانوادگي‌ اش مي‌پردازد.