به سايت

گروه فرادید

خوش آمدید

درباره ما

گروه فراديد

گروه حرفه اي تصويربرداري و عکاسي هواييمحمدرضا صديق

       کارگردان گروه هنري فراديد

فارغ التحصيل کارگرداني سينما از کشور فرانسه
فارغ التحصيل فيلمسازي از کشور هندوستان
فارغ التحصيل فيلمبرداري از کشور فرانسه
فارغ التحصيل عکاسي ديجيتال از کشور فرانسه
فارغ التحصيل فيلمسازي کارگرداني از ايران
گواهي نامه خلباني پرواز پرنده هاي بدون سرنشين


همايون صالحي

       مدير گروه هنري فراديد

فارغ التحصيل کامپيوتر - نرم افزار
فارغ التصيل معماري - سيستمهاي کامپيوتري
گواهي نامه پرواز پرنده هاي بدون سرنشين
گواهي نامه تعمير و نگهداري پرنده هاي بدون سرنشين


پارسا اسلامي

       خلبان گروه هنري فراديد

فارغ التحصيل مهندسي هوافضا
فارغ التحصيل طراحي صنعتي
گواهي نامه خلباني پرنده هاي بدون سرنشين بين المللي
گواهي نامه تعمير و نگهداري پرنده هاي بدون سرنشين